Advokatbolaget Fagersand är en affärsjuridisk advokatbyrå med fast förankring i Västerås och Mälardalen.


Vi har en lång tradition och gedigna erfarenheter inom våra kärnområden obestånd & konkurs, allmän affärsjuridik, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Vi erbjuder även hjälp inom andra områden, exempelvis bolagsrätt, mark- och miljörätt, kommunal- och förvaltningsrätt, allmän familjerätt och specialutredningar.

Vi anlitas regelbundet som föredragshållare och vi kan åta oss styrelseuppdrag. Vi är även etablerade i Uppsala, Gävle och Stockholm genom vårt samarbete med Advokatbolaget Welin.

Vår målsättning är att kombinera juridisk skicklighet med ett personligt engagemang och lokal förankring.

021-18 18 30 eller fagersand@advokatbolaget.eu